Szkoła w Klwatce Królewskiej.

Jak udzielać pierwszej pomocy?