Szkoła w Klwatce Królewskiej.

Sukces w konkursie plastycznym- drugie miejsce w regionie mazowieckim

Praca plastyczna Małgosi Kościelniak- uczennicy klasy szóstej PSP w Klwatce Królewskiej otrzymała II nagrodę na etapie regionalnym ogólnopolskiego konkursu plastycznego zatytułowanego "Jak wyobrażam sobie kraje rozwijające się po 2030 roku?".  Praca dotyczyła zmian klimatu.

Konkurs jest wspólnym dziełem krajów Grupy Wyszehradzkiej V4 (Słowacja, Czechy, Węgry, Polska) realizowanym w Europejskim Roku na Rzecz Rozwoju pod hasłem "Nasz świat, nasza godność, nasza przyszłość". W Polsce jego organizatorami są: Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Ośrodek Rozwoju Edukacji. Celem przedsięwzięcia było między innymi: rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży zależnościami istniejącymi we współczesnym świecie, wzbudzanie ich aktywności artystycznej, rozwijanie osobistych zainteresowań, wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych poprzez podnoszenie poziomu ich wiedzy i umiejętności.