Szkoła w Klwatce Królewskiej.

Wędrująca filharmonia