Szkoła w Klwatce Królewskiej.

Wizyta uczniów z Kuczek