Szkoła w Klwatce Królewskiej.

Badacze wody w naszej szkole