Szkoła w Klwatce Królewskiej.

Zapisy do klasy pierwszej i oddziału przedszkolnego

Do końca marca trwają zapisy do klasy pierwszej i oddziału przedszkolnego w naszej szkole.
Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci, które spełniają jeden z poniższych warunków:

  • urodziły się w roku 2009 lub wcześniej;
  • odbyły obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne;
  • posiadają opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o osiągnięciu dojrzałości szkolnej.

Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci, które urodziły się w roku 2010 lub 2011 roku.
Przyjęcie dzieci młodszych będzie rozpatrywane w osobnym trybie.

Załączniki:
Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły
Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego