Szkoła w Klwatce Królewskiej.

Koncert akordeonowy