Szkoła w Klwatce Królewskiej.

Sukces w turnieju BRD