Szkoła w Klwatce Królewskiej.

Jubileusz szkoły

Społeczność
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Klwatce Królewskiej
serdecznie zaprasza
NA UROCZYSTE OBCHODY JUBILEUSZU 100 - LECIA SZKOŁY,
które odbędą się dnia 7 października 2016r.
Program uroczystości:
11.00 - Msza Św.
12.00 - Obchody jubileuszu z udziałem zaproszonych gości,
 - uroczysta akademia i odsłonięcie tablicy pamiątkowej,
- spotkania nauczycieli, wychowawców z absolwentami.
Wszystkich chętnych, absolwentów, byłych pracowników, rodziców oraz sympatyków szkoły zapraszamy również na "Bal Absolwentów" do lokalu "Mariaż" w Klwatce Królewskiej o godz. godz. 18.00
Udział w balu jest odpłatny. Informacji udziela przewodnicząca Rady Rodziców p. Dorota Ciszek, tel. kont. 509 539 564.