Szkoła w Klwatce Królewskiej.

Jubileusz szkoły

Dnia 7 października w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji jubileuszu 100-ej rocznicy powstania Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Klwatce Królewskiej. Na uroczystość jubileuszową przybyli przedstawiciele starostwa powiatowego w osobach: Teresa Bartosiewicz i Henryk Słomka, kuratorium oświaty - p.Krzysztof Szewczyk, lokalnych władz samorządowych i oświatowych na czele z panem wójtem Pawłem Dziewitem, byli nauczyciele i pracownicy szkoły, starsze i młodsze pokolenie absolwentów oraz rodzice, uczniowie i sympatycy szkoły. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w intencji społeczności szkolnej, której przewodniczył ks. proboszcz Józef Jarosz. Dalszą część obchodów zainicjowała pani dyrektor Dorota Adamska, która w swoim przemówieniu podkreśliła, że ten wyjątkowy dzień stał się okazją do wyrażenia wdzięczności wszystkim, którzy szkołę tworzyli, tworzą ją obecnie, wspierają i stanowią o jej przyszłości. Zaproszeni goście w swoich przemówieniach składali wszystkim pracownikom i uczniom szkoły gratulacje z okazji Jubileuszu 100-lecia oraz życzenia dalszych osiągnięć i sukcesów. Na ręce Pani Dyrektor przekazali okolicznościowe upominki. Miłym prezentem było przyznanie przez Kapitułę Starostwa Powiatowego w Radomiu medalu "Zasłużony dla Powiatu Radomskiego". Na ścianie frontowej budynku szkoły została odsłonięta i poświęcona prze przez księdza proboszcza tablica upamiętniająca to ważne wydarzenie. Uczniowie szkoły z tej okazji przygotowali odświętną akademię, podczas której przedstawiono historię Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwatce Królewskiej. Uroczystość uświetniły występy chóru uczniowskiego „Wesołe nutki” oraz nauczycieli i absolwentów szkoły. Na zakończenie wszyscy mogli skosztować jubileuszowego tortu. Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w tej wyjątkowej uroczystości.

Zdjęcia tutaj.