Szkoła w Klwatce Królewskiej.

Uroczysość ślubowania i pasowania na ucznia klasy I

We wtorek  15 listopada 2016 r. w obecności zaproszonych gości, dyrekcji, rodziców oraz nauczycieli i uczniów szkoły  odbyła się Uroczystość Ślubowania  Pierwszoklasistów. 

 

 Co roku budzi ona wiele emocji wśród dzieci, nauczycieli i oczywiście samych  rodziców. Do grona uczniów szkoły zostało przyjętych 8 uczniów.
      Uroczystość  poprowadzili uczniowie klasy V, którzy   przybliżyli  dzieciom istotę tego wyjątkowego ceremoniału.  Następnie pierwszoklasiści zaprezentowali swoje umiejętności wokalne
i recytatorskie w krótkim programie artystycznym. Pomyślnie zdali pierwszy egzamin z wiedzy
o symbolach narodowych i szkolnych.
       Najważniejszym momentem uroczystości było ślubowanie i pasowania na ucznia. Uczniowie złożyli ślubowanie na sztandar szkoły, a  pasowania dokonała Pani  Dyrektor Szkoły .

W ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona uczniów Publicznej  Szkoły Podstawowej  im. H. Sienkiewicza w Klwatce Królewskiej

i otrzymali z rąk wychowawczyni legitymacje szkolne oraz pamiątkowe dyplomy.

 

 Na tą uroczystość  przybył również Dyrektor ZEAS-u w Goździe, który
 w imieniu pana Wójta Gminy Gózd i swoim,  wręczył dzieciom pamiątkowe prezenty w postaci odblaskowych kamizelek.
  Pierwszoklasiści otrzymali również ,,słodkie” prezenty od Pani Dyrektor
i uczniów klas 0, II i III.

Na zakończenie,  klasa ustawiła się do pamiątkowego zdjęcia, a  w sali na uczniów czekał słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. 

 

Ten dzień  na długo pozostanie w pamięci pierwszaków i ich rodziców.