Szkoła w Klwatce Królewskiej.

Konkurs interdyscyplinarny

Dnia 12 grudnia 2016r. przeprowadzony został Gminny Konkurs Interdyscyplinarny "Gwiazdka z Sienkiewiczem". Organizatorami tego przedsięwzięcia byli nauczyciele języka polskiego i matematyki. Honorowym Patronatem konkurs objął  Wójt Gminy GózdUczestnicy konkursu musieli wykazać się wiedzą m.in. z takich przedmiotów jak matematyka, język polski, przyroda czy muzyka. Każda szkoła była reprezentowana przez drużynę składającą się z trzech uczestników. Naszą szkołę reprezentowali: Joanna Korcz, Nikola Wolszczak, Kacper Majerski. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała 5-osobowa komisja składająca się z nauczycieli szkół biorących udział w konkursie. Zespoły uczniowskie uzyskały następujące wyniki:

1 miejsce-zespół uczniów PSP w Kłonówku-Kolonii -30 pkt.

2 miejsce-zespół uczniów PSP w Klwatce Królewskiej -29 pkt.

3 miejsce-zespół uczniów PSP w Goździe - 16 pkt.

4 miejsce-zespół uczniów PSP w Kuczkach-kolonii - 12 pkt.