Szkoła w Klwatce Królewskiej.

,,Cybernauci” w naszej szkole –

Przez dwa dni 1 i 3 lutego 2017 roku w naszej szkole odbywały się  warsztaty na temat kształtowania właściwych zachowań w sieci dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Szkolenia odbywały się w ramach projektu „Cybernauci – kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci”, do którego zgłosiła się  nasza szkoła. Zajęcia prowadził pan Jarosław Basaj, trener projektu. Celem tego projektu jest podniesienie kompetencji wszystkich wymienionych grup w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia.

Z informacji zwrotnych uzyskanych od wszystkich grup uczestników projektu wynika, że było to bardzo wartościowe przedsięwzięcie. Uczniowie wzmocnili swoje kompetencje w zakresie bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania
z Internetu. Rodzice dowiedzieli się, w jaki sposób mogą wykorzystać Internet jako narzędzie rozwoju swojego dziecka i jakie korzyści wynikają z jego używania oraz co robić, aby nie spotkać się z niebezpieczeństwami. Nauczyciele poszerzyli swoją wiedzę w tym zakresie, zdobyli nowe informacje na temat form wspomagania swoich uczniów w korzystaniu z nowych technologii oraz wykorzystania globalnej sieci w procesie wychowawczym.