Szkoła w Klwatce Królewskiej.

Misterium Wielkanocne w Szkole Podstawowej w Klwatce Królewskiej

Wielkanoc jest najstarszym, największym i centralnym świętem chrześcijańskim. Gdyby bowiem Chrystus nie zmartwychwstał, nie obchodzilibyśmy żadnych innych świąt, którymi cieszymy się w ciągu całego roku.

Nie byłoby jednak Zmartwychwstania, gdyby nie Męka i Śmierć Chrystusa. Te wydarzenia, będące centrum chrześcijańskiego przepowiadania przybliżyli uczniowie Szkoły Podstawowej w Klwatce Królewskiej w przedstawieniu przygotowanym pod kierunkiem pani Anny Karasińskiej. Celem Misterium Wielkanocnego było przedstawienie wydarzeń związanych z Męką, Śmiercią i Zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa, wzbudzenie szacunku wobec wiary i religii katolickiej, pobudzenie do aktywności twórczej. Teksty przedstawianych wierszy i fragmentów prozy recytowane przez uczniów nawiązywały do męki pańskiej, ale także zachęcały do odnowy życia i czynienia dobra. Wymownej całości dopełniły wzruszające treścią pieśni śpiewane przez chór szkolny pod przewodnictwem pani Hanny Habery.